نمونه کارها

مرکز چاپ شایان یک

سازه های نمایشگاهی

نمونه کارهای مربوط به سازه های نمایشگاهی اجرا شده توسط مرکز چاپ شایان یک

طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی

نمونه کارهای طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی اجرا شده توسط مرکز چاپ شایان یک

چاپ و اجرا

چاپ و اجرای غرفه های نمایشگاهی

»درباره مرکز چاپ شایان یک

مرکز چاپ شایان یک در سال ۱۳۶۷ تاسیس گردید، سال‌ها تجربه در حوزه چاپ باعث شد تا این مجموعه، کار حرفه ای خود را در زمینه انواع خدمات چاپ و صحافی و همچنین خدمات مربوط به طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی و همچنین طراحی و ساخت انواع تابلو آغاز نماید.